საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სისტემის სტატისტიკის 2018 წლის აგვისტოს ერთიანი ანგარიში
FaceBook Twitter Google