საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სისტემის სტატისტიკის 2018 წლის აპრილის ერთიანი ანგარიში
FaceBook Twitter Google