პაციენტის უფლებები პენიტენციურ სისტემაში
  • ბრალდებულს/მსჯავრდებულს უფლება აქვს, ისარგებლოს საჭირო სამედიცინო მომსახურებით.
  • პენიტენციურ დაწესებულებაში ბრალდებულის/მსჯავრდებულის მიღებისთანავე ხდება მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემოწმება.
  • ბრალდებულის/მსჯავრდებულის სამედიცინო მომსახურება ხორციელდება პენიტენციური ჯანდაცვის სტანდარტის შესაბამისად, ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში ქვეყანაში დადგენილი სამედიცინო მომსახურებისთვის განსაზღვრული მოთხოვნების დაცვით.
  • ბრალდებულისთვის/მსჯავრდებულისთვის ხელმისაწვდომია პენიტენციურ დაწესებულებაში ნებადართული, მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული ბაზისური მედიკამენტების ნუსხის შესაბამისად საჭირო სამკურნალო საშუალებები.
  • თუ ექიმის დანიშნულებით მიზანშეწონილად არის მიჩნეული ბრენდული მედიკამენტის გამოყენება, სამინისტრო უზრუნველყოფს შესაბამისი მედიკამენტის შესყიდვას და პატიმრისთვის მიწოდებას.
  • დასაბუთებული მოთხოვნის შემთხვევაში, ბრალდებულს/მსჯავრდებულს უფლება აქვს, პენიტენციური დეპარტამენტის დირექტორის ნებართვით, საკუთარი სახსრებით მოიწვიოს პირადი ექიმი.
  • თუ ბრალდებულის/მსჯავრდებულის მკურნალობა არ შეიძლება განხორციელდეს პატიმრობის/თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების საექიმო-სამედიცინო პუნქტში, იგი შეიძლება გადაყვანილ იქნეს პენიტენციური დეპარტამენტის დაქვემდებარებაში არსებულ ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულებაში ან საერთო პროფილის საავადმყოფოში.
  • პენიტენციურ დაწესებულებაში მოთავსებული პირი სარგებლობს პაციენტის უფლებების შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ყველა უფლებით.

FaceBook Twitter Google
«« ოქტომბერი 2018 »»
ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1234