თეიმურაზ მღებრიშვილი
მინისტრის მოადგილე

დაბადების თარიღი:
14/07/1971

განათლება:
2004 წელს საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, სამართალმცოდნეობის სპეციალობით

სამუშაო გამოცდილება:
2016 წლის 16 იანვარი სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის მოადგილე
2014-2015 წწ. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე
2014 წ. სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსი
2013-2014 წწ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური და საგანგებო ღონისძიებების ცენტრი, დეპარტამენტის დირექტორი
2012-2013 წწ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური და საგანგებო ღონისძიებების ცენტრი, სამმართველოს უფროსი
2011-2012 წწ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ს.ს.ი.პ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი
2010-2011 წწ. „კორ სტანდარტ ბანკი“-ს უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომელი
2010-2010 წწ. სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ადმინისტრაციული შენობებისა და სამთავრობო რეზიდენციების დაცვის სამმართველო, განყოფილების უფროსი
2001-2010 წწ. სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ადმინისტრაციული შენობებისა და სამთავრობო რეზიდენციების დაცვის სამმართველო, განყოფილების უფროსის მოადგილე
1999-2001 წწ. სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ადმინისტრაციული შენობებისა და სამთავრობო რეზიდენციების დაცვის სამმართველო, ცვლის უფროსი
1996-1999 წწ. სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ადმინისტრაციული შენობებისა და სამთავრობო რეზიდენციების დაცვის სამმართველო,  დაცვის ოფიცერი.
FaceBook Twitter Google