არქივი
შეიყვანეთ ტექსტი: 
N5 პენიტენციურ დაწესებულებას სამეწარმეო ორგანიზაცია ”The Powerful Woman”-ის დამაარსებელი მეგან ვორდი სტუმრობდა
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს N5 პენიტენციურ დაწესებულებას, ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ კამპანიის ფარგლებში, ამერიკული სამეწარმეო ორგანიზაცია ”The Powerful Woman”-ის დამაარსებელი მეგან ვორდი ესტუმრა და ქალი მსჯავრდებულებისთვის პრეზენტ...